O firmie

Nasze „Biuro Rachunkowe Przyjazna Księgowość s. c.” powstało na bazie wieloletniej praktyki zawodowej i doświadczenia na stanowiskach głównych księgowych w spółkach prawa handlowego i cywilnego. Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych zadań na najwyższym poziomie.

Zajmuje się kompleksową obsługą finansowo – księgową małych i średnich podmiotów gospodarczych, o różnej formie prawnej i zróżnicowanym profilu działalności, w szczególności:

 • Przedsiębiorstw prywatnych osób fizycznych,
 • Spółek osobowych: cywilnych, partnerskich, jawnych,
 • Spółek kapitałowych (z o.o.),
 • Stowarzyszeń i Fundacji,
 • Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych,

stawiając sobie za cel dostarczenie swoim Klientom wszelkiej pomocy w zakresie oferowanych usług.

Oferuje pełny zakres usług :

 • księgowych, w tym prowadzenie :
  • ksiąg handlowych,
  • podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • ewidencji ryczałtu,

wraz z wszelkimi wymaganymi prawem ewidencjami i dokumentacją,

 • wyprowadzanie zaległości,
 • kadrowo – płacowych,
 • doradztwa i pomocy przy zakładaniu firmy, zawieszeniu lub likwidacji,

oraz możliwość odbioru dokumentów w siedzibie Klienta.


Dlaczego my?

Odpowiedź jest prosta: przyjazna atmosfera, najwyższa jakość usług i konkurencyjne ceny!

Priorytetem naszego Biura jest pełna satysfakcja Klienta ze współpracy, gwarantujemy więc:

 • najwyższą jakość usług opartą na specjalistycznym wykształceniu i stale pogłębianej wiedzy zespołu oraz rzetelnym podejściu do powierzonych zadań,
 • wyjątkową szybkość (do 5 dni roboczych po otrzymaniu ostatnich dokumentów) rozliczania powierzonych materiałów i podawania informacji o wynikach finansowych oraz zobowiązaniach budżetowych wynikających z prowadzonej działalności,
 • niezwłoczną reakcję na pojawiające się problemy i pytania oraz rozwiązywanie ich na bieżąco,
 • przyjazną atmosferę i głębokie zainteresowanie sprawami Klientów, znajdujące odbicie w stałej analizie ich sytuacji i dostosowywaniu – w ramach obowiązującego prawa – polityki księgowości, zakresu okresowych raportów oraz prowadzenia spraw pracowniczych, do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

przy konkurencyjnych cenach bez ukrytych dodatkowych kosztów!

Standardowo:

 • Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, które mogłyby wyniknąć z jego winy w zakresie zleconej umowy, posiada bowiem aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
 • Posiada wymagany prawem certyfikat MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Skutecznie reprezentuje Klientów w urzędach i instytucjach, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 • Pracuje na licencjonowanych programach księgowych i kadrowo – płacowych.
 • Współpracuje z doświadczoną Kancelarią Prawną.

 

W promocji dla nowych klientów – przez pierwsze 2 miesiące współpracy 50% rabat, dla Klientów stałych – przy poleceniu nas innej firmie, która podpisze z nami umowę – przez pierwsze 2 miesiące współpracy z nową firmą rabat w wysokości 50% wynagrodzenia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Zobacz Formularz Zapytania Ofertowego On-line.